Conference photos

Conference photo.JPG

C5-1.zip(Kui Yang;Biao Wu;Jennifer R. Hiscock;Zhan-Ting Li)

C5-2.zip(Ruibing Wang;Gabrel Canard;Wei Jiang;Eric Monflier)

C5-3.zip(Michel Meyer;Penglei Chen;Fred Pfeffer;Hai-Bo Yang)

C5-4.zip(Mark Ian Ogden;Jun-Li Hou;Jonathon E. Beves;Xiang Ma)

C5-5.zip(Anne Ponchel;Chunju Li;Tony D. James;Minghua Liu)

C5-6.zip(Philip A. Gale;Deqing Zhang; Feihe Huang;Steve M. Goldup)

C5-7.zip(Wei Wang;Katrina Jolliffe;Michael D. Ward;Jean-Claude Chambron;Yi-Tao Long)

CASE-1.zip(Tangxin Xiao;Steven Bull;Kin Shing Chan;Xiao-Yu Hu)

CASE-2.zip(Simin Liu;Youjun Yang;Scott J. Dalgarno;Tao Tu)

CASE-3.zip(Wen-Sheng Chung;Benjamin R. Buckley;Da-Hui Qu;Xiuling Cui)

CASE-4.zip(Lin Xu;Stephen J. Butler;Andrew C.-H. Sue;Xiaolong Sun)

CASE-5.zip(Rebecca L. Melen;Zhaochao Xu;Adam C. Sedgwick)

Other Conference Photos-1.zip

Other Conference Photos-3.zip

Other Conference Photos-2.zip

Other Conference Photos-4.zip

Other Conference Photos-5.zip


03,2019

15

Abstract submission deadline

03,2019

15

Registration Deadline

04,2019

14

Meeting (14 April for registration)

04,2019

17

Departure

Yuxin Pei

(+) 86-(0) 29-87091196 (O)

peiyx@nwafu.edu.cn

Xiao-Yu Hu

025-89689009

huxy@nju.edu.cn